Aika ja flow

”Menipä se nopeasti”, sanoo moni asiakas tullessaan kellumasta. Tankissa aika ei tunnu olevan sama asia kuin tämä muun maailman aika. Usein ensimmäiset minuutit tuntuvat kuluvan normaalisti, mutta sen jälkeen tietoisuus ajankulusta saattaa muuttua. Jotkut ajatusketjut ja mielikuvat tuntuvat ehkä kestävän tuntikausia ja silti vain muutaman silmänräpäyksen.

Ajalle on olemassa monta erilaista tulkintaa. Aika voidaan ymmärtää tauoksi kahden peräkkäisen tapahtuman välissä. Koko ihmisen historian ajan yksi selkeimmistä lajiamme määrittävistä piirteistä on ollut suhteemme aikaan. Tulevaisuus, nykyhetki ja menneisyys ovat ajan aspekteja ja ihmisen orientoituminen aikaan määrittää sitä, kuinka hän hahmottaa tulevaisuuttaan.

Aika on ihmiselle subjektiivinen kokemus. Jos esimerkiksi tunnemme kipua, minuutit tuntuvat tunneilta. Ja tietysti aika rientää silloin, kun pidämme hauskaa. Jos saavutamme flow -tilan, ajantajumme usein katoaa.

Flow, tai optimaalinen kokemus tai virtauskokemus, on psykologi Mihály Csíkszentmihályin mukaan tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow -kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Optimaalinen flow -kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta ja hän on kiinnostuneesti paneutunut siihen. Csíkszentmihályi on tutkimuksissaan todennut ihmisten olevan onnellisimmillaan juuri tällaisina hetkinä.

Kokemus, jossa olemme ajan ulkopuolella, vapaana ajasta ja vapaana ajassa, on siis yksi flow -tilan osatekijöistä. Voimme tavoitella flowta työssämme tai valitsemalla suosikkiaktiviteettimme (urheilun, harrastuksen, pelin, uskonnon) tai jonkin itsesäätelymenetelmän, kuten meditaation tai rentoutusharjoituksen. Tämän tyyppisen kokemuksen voi saada myös kelluntatankissa.

Keho reagoi rentoutuskelluntaan tuottamalla endorfiinia. Endorfiinit aiheuttavat mielihyvän tunnetta ja toimivat kehon omina kivunlievittäjinä. Endorfiinit vaikuttavat siihen, miltä meistä tuntuu ja miten näemme maailman. Ja kun joku kysyy että “eikö kellunta ole tylsää?”, siihen on helppo vastata. Ei, kellunta ei ole tylsää. Se on omalla, varsin ainutlaatuisella tavallaan hauskaa. Mutta samalla tavalla kuin muutkin flow- kokemukset, se on vaikeasti kuvailtavissa. Se mitä tankissa tapahtuu, on vain se, mitä sinä itse teet tai et tee. Ajassa tai sen ulkopuolella.

Talvisin terveisin

Kati